Bod č.69.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Petkové.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP)
Příloha č.5 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX