Bod č.70.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 451/24 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (výpis z KN)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX