Bod č.78.:

MAJ/13 - Uzavření kupní smlouvy s pí. Suchou a pí. Tafatovou po dokončení stavby "Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni".

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 419 ze dne 18. 6. 2009)
Příloha č.2 (mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 90 ze dne 6. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX