Bod č.79.:

MAJ/14 - Získání pozemku parc.č. 11148/3 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně pro VPS K55 "Retenční nádrž Vinice".

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI)
Příloha č.2 (situace, zákres do KM)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM ze dne 4. 2. 2014)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č.131 ze dne 27. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:145 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX