Bod č.80.:

MAJ/15 - Uzavření dodatků ke SoBS – prodloužení termínu na uzavření konečných smluv – investor Terra Estates, s.r.o. – „BD, Divadelní ul“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 594/2010 (SoBS))
Příloha č.3 (zákres budoucího převodu)
Příloha č.4 (zápis KNM 25. 2. 2014)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 125/2014)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX