Bod č.48.:

BEZP/2 - Plán prevence kriminality města Plzně 2014 -2015

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán prevence kriminality na roky 2014-2015)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 100 ze dne 6. 2. 2014)
Příloha č.4 (Usnesení Rady MO Plzeň 2 - Slovany č. 205/2013 ze dne 11.12.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX