Bod č.63.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 724/73, 724/74 a 1342/5 v k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 2 Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (žádost (pí Jírovcová))
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 19.9.2013)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 18 ze dne 16.1.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX