Bod č.17.:

ORP/1 - Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. služebnosti inž. sítě mezi městem Plzeň a SŽDC - p.č. 1853/2, 1890/3 k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX