Bod č.18.:

ORP/2 - Uzavření sml. o zříz. služebnosti inž. sítě mezi městem Plzeň, SŽDC a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s. - p.č. 1389/136 k.ú. Božkov

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX