Bod č.20.:

ORP/4 - Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi Plzní, ČD, a.s. a SŽDC - p.č. 5601/1 k.ú. Plzeň

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SŽDC)
Příloha č.2 (situace kanalizace)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX