Bod č.81.:

OŠMT/1 - Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Vyhlášení grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o grant)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 4. 2. 2014 )
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy k žádostem o grant)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX