Bod č.65.:

EVID/3 - Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost TJ Sokol Hlohová)
Příloha č.2 (Žádost SK Senco Doubravka)
Příloha č.3 (Žádost TJ KZJ SK Všeruby)
Příloha č.4 (Žádost obce Mezholezy)
Příloha č.5 (Žádost Nohejbalového oddílu AC Zruč - Senec 2004)
Příloha č.6 (Foto)
Příloha č.7 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 4. 2. 2014)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 124 ze dne 27. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX