Bod č.52.:

PROP/4 - Prodej ideálního podílu o velikosti ½ k pozemku parc.č. 892/2, k.ú. Újezd

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + doplnění žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP – doplnění (sítě a stavby))
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0164 ze dne 21. 8. 2013)
Příloha č.5 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP ze dne 5. 12. 2013) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (mapa)
Příloha č.11 (KM)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 93 ze dne 6. 2. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX