Bod č.27.:

ŘEÚ/1 - Úprava rozpočtu města v návaznosti na schválenou výši souhrnného dotačního vztahu v rámci zákona o státním rozpočtu ČR

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Úprava rozpočtu)
Důvodová zpráva (Úprava rozpočtu)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - dopis KÚ)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - usn. ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - usn. ZMP č. 551 ze dne 7. 11. 2013)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Tabulka finančního vztahu města k rozpočtům MO)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - usn. RMP č. 119 ze dne 27. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX