Bod č.57.:

PROP/9 - Prodej pozemku parc.č. 1307, k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP – doplnění (sítě a stavby))
Příloha č.4 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany č. 55 ze dne 12. 6. 2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 984 ze dne 26. 9. 2013) (*)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 478 ze dne 10. 10. 2013)
Příloha č.7 (zápis z jednání ze dne 13. 11. 2013)
Příloha č.8 (zápis z KNM RMP ze dne 14. 1. 2014)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (mapa)
Příloha č.13 (KM)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 95 ze dne 6. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX