Bod č.62.:

PROP/14 - Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP č. 97727/11 ze dne 8. 8. 2011+ katastrální mapa)
Příloha č.2 (stanovisko ORP č. 255507/12 ze dne 19. 2. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.3 (stanovisko ORP č. 226723/12 ze dne 20. 2. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.4 (stanovisko ORP č. 243147/12 ze dne 18. 1. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.5 (stanovisko ORP č. 151679/13 ze dne 6. 9. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.6 (stanovisko ORP č. 112175/13 ze dne 4. 7. 2013+ katastrální mapa)
Příloha č.7 (stanovisko ORP č. 139377/13 ze dne 19. 8. 2013+ katastrální mapa)
Příloha č.8 (stanovisko ORP č. 196688/13 ze dne 7. 11. 2013+ katastrální mapa)
Příloha č.9 (stanovisko ORP č. 204557/13 ze dne 25. 11. 2013+ katastrální mapa)
Příloha č.10 (stanovisko ORP č. 256594/12 ze dne 15. 1. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.11 (stanovisko ORP č. 144386/12 ze dne 11. 9. 2012 + katastrální mapa)
Příloha č.12 (stanovisko ORP č. 85001/13 ze dne 24. 6. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.13 (stanovisko ORP č. 264665/12 ze dne 4. 3. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.14 (stanoviska ORP č. 55111 a 145769/13 z 19. 4. a 19. 8. 2013 + kat. mapa)
Příloha č.15 (stanovisko ORP č. 023967/13 ze dne 7. 2. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.16 (stanovisko ORP č. 148083/13 ze dne 3. 9. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.17 (stanovisko ORP č. 235089/13 ze dne 26. 11.2013 + katastrální mapa)
Příloha č.18 (stanovisko ORP č. 78861/13 ze dne 9. 7. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.19 (stanovisko ORP č. 131263/13 ze dne 17. 9. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.20 (stanovisko ORP č. 86020/13 ze dne 23. 5. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.21 (stanovisko ORP č. 87116/13 ze dne 4. 6. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.22 (stanovisko ORP č. 238492/13 ze dne 20. 11. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.23 (stanovisko ORP č. 60260/13 ze dne 15. 5. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.24 (stanovisko ORP č. 142260/13 ze dne 23. 8. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.25 (usnesení ZMP č. 208 ze dne 8. 4. 2010)
Příloha č.26 (informativní zpráva)
Příloha č.27 (usnesení RMP č. 138 ze dne 27. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX