Bod č.28.:

ŘEÚ/2 - Schválení přebytků hospodaření jednotlivých městských obvodů za rok 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení přebytků MO)
Důvodová zpráva (Schválení přebytků MO)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Struktura přebytků MO)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - usn. RMP č. 210 ze dne 27. 2. 2014)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená verze přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX