Bod č.51.:

PROP/3 - Prodej pozemků zbytkových ploch - k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (Usnesení RMO P4 č. 198/2011 a č. 224/2011)
Příloha č.3 (Stanoviska OSI MMP)
Příloha č.4 (Vyjádření STAV MMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 464/2006)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 280/2006)
Příloha č.7 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.12 (Geometrický plán)
Příloha č.13 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 94/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:117 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX