Bod č.21.:

OI/1 - Odsouhlasení záměru zadat veřejnou zakázku "Památník generála Pattona" výzvou jedinému dodavateli

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RMP 1547/2009)
Příloha č.2 (RMP 1042/2013)
Příloha č.3 (ZMP 513/2013)
Příloha č.4 (ZMP 678/2009)
Příloha č.5 (Rozpočet OI MMP 2014)
Příloha č.6 (Vizualizace)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX