Bod č.22.:

OI+ŘEÚ/2 - Použití volných prostředků FRR MP na úhradu udělené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

(předkladatel:p. primátor,nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí ÚHOS 30.11.2012)
Příloha č.2 (Rozhodnutí ÚHOS 18.12.2013)
Příloha č.3 (RMP 152/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX