Bod č.60.:

PROP/12 - Prodej nemovitých věcí na adrese Tylova 12 v Plzni PMDP a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (žádost PMDP a.s.)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 52/14)
Příloha č.5 (usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.6 (zápisy z KNM)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 27. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX