Bod č.92.:

OI+ŘEÚ/3 - Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 12. 2013

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX