Bod č.61.:

PROP/13 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Jagellonská 12, Veleslavínova 10, Hřímalého 23, Riegrova 22, Tylova 38.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 144 ze dne 27. 2 .2014) (*)
Předloženo na stůl (nový krycí list) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:127 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX