Bod č.58.:

PROP/10 - Změna usnesení ZMP č. 207/2013

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení od žadatelů 29.11.2012)
Příloha č.2 (nesouhlas mž. Kamanových)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 334/2013)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 207/2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán č. 3584-8/2013)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 142/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX