Bod č.38.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2014 jednotlivým žadatelům

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednoletý dotační program - projekty 2014) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (Usnesení KK RMP)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX