Bod č.39.:

OK/2 - Podání žádosti města Plzeň jako pořadatele festivalu Smetanovské dny o členství v Asociaci hudebních festivalů ČR

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovy Asociace hudebních festivalů České republiky)
Příloha č.2 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 26. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX