Bod č.90.:

OSI/1 - Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 325 ze dne 17. 6. 2004)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 320 ze dne 21. 6. 2012)
Příloha č.3 (Priority vodohospodářských staveb města Plzně)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX