Bod č.100.:

OSS/1 - Systematická pomoc potřebným realizovaná prostřednictvím OSS MMP

(předkladatel:Mgr. Hynková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX