Bod č.83.:

KŽP/2 - Žádost Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Úprava zahradní plochy“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:149 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX