Bod č.84.:

KŽP/3 - Žádost ZOO a BZ MP, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zavedení třídění odpadu v areálu ZOO a BZ MP“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:150 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX