Bod č.86.:

KŽP/5 - Žádost TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Odborné ošetření stromů a obnova zeleně“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:152 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX