Bod č.87.:

KŽP/6 - Žádost Hany Voděrové, Kaznějovská 52, Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Prestižní časopis Vítaný host 2014-2015“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:153 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX