Bod č.88.:

KŽP/7 - Žádost MMP, OŽP, o poskytnutí finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Screeningový monitoring řeky Úhlavy“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:154 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX