Bod č.16.:

KŘTÚ/1 - Záměr uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže pro lokalitu náměstí Emila Škody

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Řešené území)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX