Bod č.98.:

KŘTÚ/12 - Informace o průběhu zakázky č. 51-8/40/2013 „Výměna kolejnic na TT Slovanská alej“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX