Bod č.31.:

KŘTÚ/13 - Udělení výjimky pro zadání specializované veřejné zakázky na podporu aplikace e-spis

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Čestné prohlášení spol. ICZ a.s.)
Příloha č.2 (Zápis VZVZ ZMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX