Bod č.32.:

KŘTÚ/14 - Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 10 ze dne 27. 2. 2014)
Příloha č.2 (Požadavky MO Plzeň 4 na opravy komunikací pro rok 2014)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stavebních a nestavebních inv. akcí dotčených rozpočtů KŘTÚ – SVS)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX