Bod č.33.:

KŘTÚ/15 - Prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu podání žádosti o vydání SP na stavbu TDI vyplývající z NS č. 2011/004881/NS (T.G., a.s.)

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti společnosti T.G., a.s. vč. situace)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Územní plán)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX