Bod č.6.:

ÚKEP/1 - Schválení Sml. o podm.poskyt.dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Div.terasy-úprava JZ části sad.okruhu histor. jádra MP“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sml.o podm.poskyt.dotace)
Příloha č.2 (Předávací protokol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX