Bod č.34.:

KŘTÚ+FIN/16 - Žádost o finanční podporu z IOP pro oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) města

(předkladatel:nám. Šimák, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX