Bod č.99.:

KŘTÚ/17 - Informace o oprávněnosti vymáhání nákladů za odtah vozidla

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď Bc. Čapkové na sdělení SVSMP)
Příloha č.2 (Návrh odpovědi SVSMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX