Bod č.25.:

NámZ+PRIM/2 - Přeměna listinných akcií společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na zaknihované akcie

(předkladatel:nám. Zrzavecký, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (E- mailová zpráva JUDr. Roberta Vargy ze dne 11. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX