Bod č.7.:

ÚKEP/2 - Schválení Sml. o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na real. projektu „Lochotínský park“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy)
Příloha č.2 (Kopie předávacího protokolu)
Příloha č.3 (Aktual.jmen.seznam staveb.prací)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX