Bod č.26.:

NámZ/3 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX