Bod č.11.:

ÚKEP/6 - Žádost o dot. z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace ul. sítě histor.centra m. Plzně, část I. - Riegrova, Dominikánská“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 371)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 31)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX