Bod č.12.:

ÚKEP/7 - Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace ul. sítě histor. centra m.Plzně, část Rekonstrukce TT Pražská – U Zvonu“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 9)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX