Bod č.53.:

PROP/5 - Prodej pozemků p.č. 2556/9,12, 5671/4 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.3 (stanovisko MOP 3)
Příloha č.4 (stanovisko PT)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán I.)
Příloha č.11 (geometrický plán II.)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 139/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX