Bod č.13.:

ÚKEP/8 - Žádost o dotaci na projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ z ROP NUTS II Jihozápad.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX