Bod č.54.:

PROP/6 - Prodej pozemků p.č.st.2920-22,2924-25,2930 a pozemků p.č.1981/174,217-222 k.ú. Litice u Plzně, lokalita Dubová Hora

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán - parcelace lokality)
Příloha č.10 (geometrický plán - zahrady I.)
Příloha č.11 (geometrický plán - zahrady II.)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 140/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:120 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX