Bod č.55.:

PROP/7 - Prodej pozemků p.č.st. 411/1 a p.č.391/22 k.ú. Smědčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usn. RMP č. 216/13) (*)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 147/13)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (mapa celé lokality)
Příloha č.10 (přehled vlastnických vztahů)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 141/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:121 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX